Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów, składania reklamacji, dokonywania zwrotów i politykę prywatności w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.decore-zabawki.pl Sprzedającym jest Decore  w Boczkowie. Firma zarejestrowana jest pod numerem NIP: 618 212-49-22, Regon: 362601740. W dalszej części Regulaminu Spółka zwana jest także zamiennie "Usługodawcą". Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: korzystając z adresu poczty elektronicznej: decore@onet.pl

Regulamin

pkt. 1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Klient (Kupujący) - osoba fizyczna dysponująca ważną kartą członkowską, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 4. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 5. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

 6. Produkt - Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

 7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 8. Sklep Internetowy www.decore-zabawki.pl (Sklep, Sklep Internetowy) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.decore-zabawki.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

 9. Strona (Strony) - Usługodawca i Klient.

 10. Strona Sklepu - każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.decore-zabawki.pl

 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

pkt. 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Sklep internetowy www.decore-zabawki.pl prowadzi sprzedaż detaliczną dla klientów za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.decore-zabawki.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

pkt. 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.decore-zabawki.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny obejmują koszty wysyłki.

 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.

 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji "za pobraniem".

RODO (Ochrona Twoich danych osobowych): 

Szanowny Użytkowniku, W trosce o Twoje dane osobowe, w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) oraz na podstawie wewnętrznych procedur, prowadzimy weryfikację wyrażonych przez Ciebie zgód. Pragniemy spełnić wobec Ciebie ponowny obowiązek informacyjny i prosimy Cię o reakcję, w przypadku gdy uważasz, iż Twoje dane osobowe nie powinny być przez nas przetwarzane. Aby zweryfikować szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zapraszamy Cię do zapoznania się z postanowieniami regulaminu i zawartej w nim polityki prywatności. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Decore  z siedzibą w Boczkowie., przy ul. Skalmierzyckiej 48. Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu umożliwienia Ci pełnego korzystania z usług oraz dostępu do sklepu internetowego . Przysługują Ci w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym aplikacji, stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez Benetech Poland Karol Śledziński, Artur Rosa S.C. Uprzejmie informujemy, iż Benetech Poland Karol Śledziński, Artur Rosa S.C . jako administrator, gromadzi Państwa dane osobowe w postaci:  adres mailowy;  numer telefonu. Zawiadamiamy, iż gromadzimy Twoje dane osobowe na zasadach określonych w polityce prywatności oraz regulaminie w celach:informacyjnych marketingowych świadczenia dla Ciebie oferowanych przez nas usług na najwyższym poziomie; ochrony praw Decore zgodnie z przepisami prawa;    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron oraz aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;    zapewnienia większego bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia.

Oznajmiamy, iż Twoje dane osobowe mogą być profilowane, zwłaszcza dla celów marketingowych, dopasowania usług do Twoich oczekiwań oraz zainteresowań, udoskonalania naszych wewnętrznych procesów, zapewnienia bezpieczeństwa, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam. Do profilowania administrator wykorzystywać będzie następujące kategorie danych: informacje o adresach elektronicznych, informacje o użytkowanych urządzeniach, informacje o produktach i usługach, informacje zawarte w plikach cookies. Dzięki takim działaniom możemy przedstawić Tobie ofertę produktową, stale ulepszać korzystanie z aplikacji na miarę Twoich oczekiwań. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.   

W przypadku pytań oraz zamiaru realizacji praw w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: Decore , Salmierzycka 48, 63-460 Boczków lub e mail : decore@onet.pl

Jednocześnie informujemy, że w trosce o ochronę Państwa danych udostępniliśmy narzędzie do łatwego zarządzania przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi. Aby zarządzać swoimi danymi osobowymi zaloguj się i przejdź do zakładki Moje konto, a następnie do zakładki Zarządzanie prywatnością (link bezpośredni).

Dostawa i zwrot

 Zasady ogólne

 • czas na odstąpienie od umowy: 14 dni
 • adres do zwrotu:   
  Decore 
  ul.Skalmierzycka 48,
  63-460 Boczków

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy.

    Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

    Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    NIE PRZYJMUJEMY ZWROTÓW WYSŁANYCH W FORMIE PRZESYŁKI POBRANIOWEJ - przed odesłaniem do nas przesyłki prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny.

 • e-mail:decore@onet.pl
 • tel. +48 503 724 127

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Decore 

Skalmierzycka 48,      

63-460 Boczków

Ja.................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

 • ………………………………………………………

 • ………………………………………………………

 • ………………………………………………………

 • ………………………………………………………

 • ………………………………………………………

 

numer zamówienia............................................................. .

Data zawarcia umowy to ............................................................ ,

data odbioru.............................................................................. .

Imię i nazwisko.............................................................................................

Adres ...........................................................................................................

Data..............................................................................................................

..............................................

Podpis

 

Opis procedury reklamacyjnej:  

            Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem decore@onet.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy:

Decore , Skalmierzycka 48, 63-460 Boczków, Polska

1)   Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2)    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji.

3)    Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4)    Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5)    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. 

W naszym sklepie zbieramy dane osobowe które są potrzebne do utworzenia konta oraz realizacji zamówienia, te dane możesz edytować/usunąć lub poddać anonimizacji. Jeśli chcesz poznać jakie dane dokładnie są przetwarzane zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć